One year B.Ed काे परीक्षामा उतिर्ण हुनुहुनेहरूकाे लागि अत्यन्त जरूरी सुचना ।