अवधि थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

First year काे परीक्षा फारम भर्ने समय ५ गते सम्मलाई बढाईएकाे छ ।