BNC Quality Plan & Progress


चुनौतिहरु न्युनीकरण गर्ने उपायहरु
– निर्माणाधिन क्याम्पस भवनको बाकँी निर्माणकार्य गर्न चाहिने थप आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्ने ।
– अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रभावकारी वनाउन २०७६ पौष मसान्त भित्रमा खेलकुद सप्ताह तथा २०७६ फाल्गुण मसान्त भित्रमा गायन र कविता गोष्ठी सम्पन्न गर्ने ।
– विद्यार्थीहरुको पढाइप्रतिको उदासिनता तथा पढाई छाड्ने (म्चयउ–इगत) प्रवृतिलाई न्यूनीकरण गर्न समय समयमा अभिमुखीकरण तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– भर्नादर अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी रुपमा विज्ञापनलाई व्यापक गर्ने ।
– भाडामा गाडी लिएर क्याम्पस बसको सुविधा शुरु गर्ने
– विद्यार्थीहरुको उत्तीर्ण दर वृद्धिका लागि आवश्यक थप सुधारात्मक कक्षाहरु (च्झष्मष्ब(िअबिककभक) को व्यवस्था गर्ने ।
– आवश्यक थप वजेटको व्यवस्था गरी अनुसन्धानात्मक कार्यलाई नियमित तथा अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडी वढाउने ।
– प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।
– शैक्षिक क्रियाकलापलाई प्रविधिमैत्री वनाउन आवश्यक सामग्रीहरुको व्यव्स्थापन गर्ने ।
– प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा इमेल सम्वन्धित आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने साथै यसै आर्थिक वर्ष भित्र एक जना प्रविधि दक्ष कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने ।
– स्थायी आर्थिक श्रोतका निम्ति स्थानीय समुदाय, अभिभावक उद्योगपति–व्यापारी, स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
– शुल्क असुलीलाई नियमित गर्न विद्यार्थी एवं अभिभावकहरुसँग संयुक्त रुपमा अन्तरक्रिया एवं छलफल गर्ने ।

चुनौतिहरु समाधानका योजनाहरु

क. हाल निर्माणाधिन क्याम्पसको भुँइ तला एवं पहिलो तलाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निम्नानुसार आर्थिक संकलन श्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।
– रु ५००००००० (पचास लाख) सम्मको रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारवाट व्यवस्थापन गर्ने ।
–आ.व. २०७६÷०७७ को मंसीर भित्रमा ज्भ्च्ए कार्यक्रमको च्भकयगचअभ ःयदष्ष्शिबतष्यल शिर्षकको बाँकी रकम निकासा प्राप्त गरी सक्ने ।
– स्थानीय चन्दादाताहरुवाट आवश्यक आर्थिक श्रोत प्राप्त गर्ने ।
ख. सुविधा सम्पन्न क्याम्पस भवनको निर्माण गरी विषयगत रुपमा प्रशाशनिक कक्ष पुस्तकालय कक्ष, अनुसन्धान कक्ष, अतिरिक्त क्रियाकलाप कक्षा, स्ववियू कक्ष, चमेना गृह, पार्किङको उचित प्रवन्ध मिलाउने ।
ग. क्याम्पसको सेवा क्षेत्र भित्र खोलिएका अन्य क्याम्पसहरुको तुलनामा यस क्याम्पसलाई उच्च गुणस्तर युक्त वनाइ प्रतिस्पर्धामा अग्रणी वनाउने । तथा यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अन्य क्याम्पसहरु सँग एकीकरण गर्ने प्रकृयामा क्रियाशिल रहने ।
घ. आगामी ३ वर्ष भित्रमा कम्तीमा ४ जना प्राध्यापकहरुलाई एम.फिल तथा पि.एच.डि. उपाधि प्राप्त गर्न आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने ।
ङ. आगामी १ वर्ष भित्रमा मानविकी संकायको कार्यक्रम थप गर्ने ।
च. आगामी २ वर्ष भित्रमा क्याम्पसको तहगत स्तरवृद्धि गरी स्नातकोत्तर तहको अध्यापन प्रारम्भ गर्ने ।
छ. आगामी २ वर्ष भित्रमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सम्पन्न गरी निम्न क्षेत्रहरुको सुधार गर्ने ।
– शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने
– भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने
– प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्ने
– विद्यार्थी कल्याणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
ज. आगामी आ.व. २०७७÷०७८ को अन्त्यसम्ममा त्तब्ब् प्रमाणपत्र प्राप्त गरी क्याम्पसको गुणस्तर सुनिश्चिता गर्ने