BBS२०६३ सालमा शिक्षाशास्त्र संकायको स्नातक तहको तीनवर्षे वि.एड.कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थापना भएको यस क्याम्पसमा हाल स्नातक तहका निम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
शिक्षाशास्त्र संकायमा शैक्षिक कार्यक्रम
वि.एड. (४ वर्षे) – २०६३–०७–१९ देखि
वि.एड. (एक वर्षे) – २०६४–०५–१९ देखि

व्यवस्थापन संकाय तर्फ

वि.वि.एस. – २०६७–०६–०७ देखि संचालित कार्यक्रम हो ।